Годишна професионална награда
WEVA Award 2018
Сватбени специализации
1/77
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}
{награда} - {категория} - {заглавие}

Sound

Видеограф Сергей Андреев

Москва, Русия
Dmitry Sedov — 10
Alex Colom — 7
Lukasz Kujawski — 9
Riccardo Fasoli — 9
Lenny Pellico — 9
∑ 44