Видео на деня
28 ноември 2018 г.
Избор на редакторите
Избор на редакторите
Избор на редакторите
Избор на редакторите
Избор на редакторите
Видео на деня
23 август 2018 г.
Избор на редакторите
Победител в Битката на седмицата
2019 януари 29 — февруари 4
Избор на редакторите
Избор на редакторите
Видеограф Kirill Savitsky
Минск, Беларус
0
3
Видео на деня
2
Избор на редакторите
3
Брой победи
в Битките на седмицата
1248
Общ бал за 20
най-рейтингови видеа
за последните две години
KSFILMS.RU
WEDDING & COMMERCIAL FILMMAKING
vk.com/ksfilms / vk.com/ksfilmsprod
instagram.com/kirillsavitsky

Коментари:

Само регистрираните потребители могат да оставят коментари. Регистрация или Влез