Видео на деня
17 ноември 2018 г.
Видео на деня
16 ноември 2018 г.
Избор на редакторите
Видео на деня
15 ноември 2018 г.
Избор на редакторите
Видео на деня
14 ноември 2018 г.
Видео на деня
13 ноември 2018 г.
Избор на редакторите
Видео на деня
12 ноември 2018 г.
Видео на деня
11 ноември 2018 г.
Видео на деня
14 ноември 2018 г.
Видеограф Prestige Films
Вроцлав, Полша
0
Брой победи
в главните конкурси
4
Видео на деня
1
Избор на редакторите
0
Брой победи
в Битките на седмицата
269
Общ бал за 20
най-рейтингови видеа
за последните две години

Not obvious love | This movie will not bore you... | 2017

Not obvious love - Not obvious film
Please watch my movie to the end and leave a comment
What do you think about editing, music and mood in the film?
The shots were implemented in Poland and Croatia

Коментари:

Само регистрираните потребители могат да оставят коментари. Регистрация или Влез