Видео на деня
17 ноември 2018 г.
Видео на деня
16 ноември 2018 г.
Избор на редакторите
Видео на деня
15 ноември 2018 г.
Избор на редакторите
Победител в Битката на седмицата
2019 май 27 — юни 2
Видео на деня
14 ноември 2018 г.
Победител в Битката на седмицата
2019, юли 20 — 26
Видео на деня
13 ноември 2018 г.
Избор на редакторите
Видео на деня
12 ноември 2018 г.
Видео на деня
11 ноември 2018 г.
Видео на деня
14 ноември 2018 г.
Победител в Битката на седмицата
2019, юли 20 — 27
Видеограф Prestige Films
Вроцлав, Полша
0
5
Видео на деня
1
Избор на редакторите
2
Брой победи
в Битките на седмицата
139
Общ бал за 20
най-рейтингови видеа
за последните две години

Not obvious love | This movie will not bore you... | 2017

Not obvious love - Not obvious film
Please watch my movie to the end and leave a comment
What do you think about editing, music and mood in the film?
The shots were implemented in Poland and Croatia

Коментари:

Само регистрираните потребители могат да оставят коментари. Регистрация или Влез