Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2016
Ειδικότητες γάμου
3/53
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - PROSTUDIO :: POLAND :: Iza.Tim
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - The Wedding Diana & Bruno
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Фёдор и Екатерина
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - SDE ANA Y PASCU
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - WEVA Awards - Wedding SDE from Beijing
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - S.D.E.
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Maxim and Anastasiya
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Wedding Flash
WEVA Award 2016 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Simona & Florin | Wedding Film

Фёдор и Екатерина

Βιντεογράφος Welcome Films

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 8
Robert Balasko — 6
Julia Vopilova — 7
Mari Bushaeva — 6
Ricardo Mariga — 7
Anton Yasirov — 9
Rafa Gonsalves — 6
David Perry — 9
∑ 58