Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2016
1/153
WEVA Award 2016 - Οι καλύτερες στιγμές - Kiss me goodnight! | Wedding Film in Rome
WEVA Award 2016 - Οι καλύτερες στιγμές - The Wonder Of You
WEVA Award 2016 - Οι καλύτερες στιγμές - Boda Documental
WEVA Award 2016 - Οι καλύτερες στιγμές - Vitor e Marisa Cuba
WEVA Award 2016 - Οι καλύτερες στιγμές - Dmitry & Evgenia || Muscari
WEVA Award 2016 - Οι καλύτερες στιγμές - Wedding Highlight_Fibonacci
WEVA Award 2016 - Οι καλύτερες στιγμές - The Wedding Alexandra & Daniel

Kiss me goodnight! | Wedding Film in Rome

Βιντεογράφος Diego Ortuso

Ρώμη, Ιταλία
Robert Balasko — 7
Julia Vopilova — 9
Rafa Gonsalves — 10
David Perry — 9
Nik Pekridis — 8
Frankie Costa — 9
Gaby Nehme — 9
Ninoslav Stojanovic — 9
∑ 70