Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Ειδικότητες γάμου
28/54
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Aero || Demo Reel
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Klaudia & Robert
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Mystery coming soon
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Pilot Reel …
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Weddings in Finland 2017
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - BGBM 4K
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Vienna Teaser - Gzim & Bjonda
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Noelia & Javi
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Nature
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - TEASER TO A SHOWREEL
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Teresa e Andrea - Wedding in Torre del Greco - short cut
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Agnieszka & Rafał
WEVA Award 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Cristina + Liviu | Wedding Teaser

Vienna Teaser - Gzim & Bjonda

Βιντεογράφος Resul Collaku

Struga, Βόρεια Μακεδονία