Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Κύριες υποψηφιότητες
17/165
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Dmitriy and Alexandra
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Agata & Damian in Iceland
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Anna & Janek - Beyond the Moutains of Love
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Filipa and André
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Inside my dream
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Falling in Love
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Dmitriy&Juliya.Teaser
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alex & Darya Elopement
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Breathing Of Georgia
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Wedding Day Pavel and Sofia
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Claire + James // Ace Hotel, Shoreditch, London
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - No matter what happens
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Masara+Harry

Dmitriy&Juliya.Teaser

Βιντεογράφος Kirill Latyshev

Τούλα, Ρωσία