Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Κύριες υποψηφιότητες
48/165
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Stay awake, wait for me
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Old Yakutian Wedding
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - BruidBeeld Highlight Film Donna & Sander // Villa Sermolli, Italy
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Love life and madness
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Present | Meg e Rafael
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - All of me.
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Nothing posed just real happenings of the wedding day
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Wedding in Fossanova Abbey
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Cristiana + Filip | Wedding Film
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Love in Venice
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Jana & Vlad Baikal story
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - O&T
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Johnny & Adriana

Nothing posed just real happenings of the wedding day

Βιντεογράφος Marry Me Studio

Βαρσοβία, Πολωνία