Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Κύριες υποψηφιότητες
41/165
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - As I Hold You In My Heart
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - WEDDING STORY || SERGEY & TATYANA
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alex + Benny (GUATEMALA)
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Roman and Anastasia
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Veronika & Sergius
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Wedd. Meliana & LoÏc
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - La Vie en Rose
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Stay awake, wait for me
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Old Yakutian Wedding
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - BruidBeeld Highlight Film Donna & Sander // Villa Sermolli, Italy
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Love life and madness
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Present | Meg e Rafael
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - All of me.

La Vie en Rose

Βιντεογράφος Matteo Santoro

Ρώμη, Ιταλία