Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Κύριες υποψηφιότητες
42/165
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - WEDDING STORY || SERGEY & TATYANA
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alex + Benny (GUATEMALA)
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Roman and Anastasia
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Veronika & Sergius
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Wedd. Meliana & LoÏc
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - La Vie en Rose
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Stay awake, wait for me
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Old Yakutian Wedding
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - BruidBeeld Highlight Film Donna & Sander // Villa Sermolli, Italy
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Love life and madness
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Present | Meg e Rafael
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - All of me.
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Nothing posed just real happenings of the wedding day

Stay awake, wait for me

Βιντεογράφος Artem Ditkovsky

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία