Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
Κύριες υποψηφιότητες
52/165
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - The Present | Meg e Rafael
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - All of me.
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Nothing posed just real happenings of the wedding day
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Wedding in Fossanova Abbey
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Cristiana + Filip | Wedding Film
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Love in Venice
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Jana & Vlad Baikal story
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - O&T
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Johnny & Adriana
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Chloé & Karl // Chinese traditions meet Swedish elegance in Rånäs Slott, Sweden
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Allen & Shirley
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Wedding day I+K
WEVA Award 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Adriana & Bruno - Tuscany

Jana & Vlad Baikal story

Βιντεογράφος Алексей Волков

Τομσκ, Ρωσία