Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
42/156
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Jan & Dan (Wedding Trailer)
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Paula + Antonio (Canaima, Venezuela)
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Wedding in Tuscany
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Sothida and Antoine
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - In my dream height
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Breath Me
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - LEILANI & REID I HIGHLIGHTS
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Allen & Shirley
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Un gran equipo , Carolina y Raúl
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Tara e Riccardo wedding film
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - the wind sings
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - emotion
WEVA Award 2017 - Οι καλύτερες στιγμές - Manuella & Gilbert /FLORENCE Wedding

LEILANI & REID I HIGHLIGHTS

Βιντεογράφος Alain Dax Victorino

Ρίνο, Ηνωμένες Πολιτείες