Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
2/34
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Żaneta & Michał - Cats! ( shorter ver. )
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Juliana e Thiago - Save the Date
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - W|W Vero&Juanmi. Save the date
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Their Story | Save the Date
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save the date | Sandy & Bruno
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - DIANE & ELI ROY I SAVE THE DATE
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save The Date - Bruna + Gui
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - July 12th

Juliana e Thiago - Save the Date

Βιντεογράφος Dvm Films

Φορταλέζα, Βραζιλία
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 8
Elton Sabatino — 5
SOUL VIDEO — 8
Maru Films — 3
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 5
Gione da Silva — 6
∑ 46