Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2017
4/34
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Żaneta & Michał - Cats! ( shorter ver. )
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Juliana e Thiago - Save the Date
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - W|W Vero&Juanmi. Save the date
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Their Story | Save the Date
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save the date | Sandy & Bruno
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - DIANE & ELI ROY I SAVE THE DATE
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save The Date - Bruna + Gui
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - July 12th
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - LONDON-LOVE
WEVA Award 2017 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Giorgia e Filippo

Their Story | Save the Date

Βιντεογράφος Adrian Ungureanu

Πλοϊέστι, Ρουμανία
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 7
Elton Sabatino — 5
SOUL VIDEO — 5
Maru Films — 3
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 4
Gione da Silva — 7
∑ 43