Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
25/99
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - LOVE you
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Symphony (Lovers in Venice - Italy)
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - We Walk in Beauty - Country Lust
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - M A R Y D A R Y
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Old Together
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - TO FIND EACH OTHER
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Love story ⁞ Mykhailo & Zoriana
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - The Wedding Tale | Kiira & Arthur • True Love in Italy
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Alexey & Yana
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Ivan & Victoria - Love Story
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Janaina + Leonardo
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - I will be with you forever
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Eternal Instant | Elisa + Valerio

Love story ⁞ Mykhailo & Zoriana

Βιντεογράφος GOODzyk production

Λβίβ, Ουκρανία