Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
Τύποι γάμου
3/85
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Venice Mistiness
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Anica & Amil
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Walk at the salt sea
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - walking on the moon
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Life is only where there is love. (أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة)
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - home
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - A PIECE OF MY HEART
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος -  Elopement in Etretat //

Walk at the salt sea

Βιντεογράφος Golden Legend

Κχέρσον, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 8
Lukasz Kujawski — 9
Riccardo Fasoli — 6
Sergei Checha — 7
Lenny Pellico — 6
∑ 36