Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA EsAward 2018
Ειδικότητες γάμου
2/7
WEVA EsAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Pablo & Soraya :: SDE
WEVA EsAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - 1 pieza
WEVA EsAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - RAQUEL & ALVARO│SDE Wedding
WEVA EsAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - David & Dulce
WEVA EsAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - VOLVER
WEVA EsAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - BEA & GONZALO / MÁS Y MEJOR
WEVA EsAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - SDE AMY

1 pieza

Βιντεογράφος Alvaro Sanchez // Velvet video

Αβίλα, Ισπανία
Dmitry Sedov — 9
Sergio Goncharoff — 7
Tamen and Belen — 7
Tomas Cristobal — 8
Chevy Ojanco — 6
Alejandro Calore — 5
Daniel Mendes — 9
Daniel Carvajal — 8
∑ 59