Συνέντευξη του WEVA με τον βιντεογράφο γάμου Steve Oikonomou από Ελλάδα, Ελλάδα