Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2017
Ειδικότητες γάμου
4/5
WEVA ItAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Blackandlight Film Showreel
WEVA ItAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - D+A ♥︎ 29.07.2017 /// COMING_SOON ★★★
WEVA ItAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Teresa e Andrea - Wedding in Torre del Greco - short cut
WEVA ItAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - La Vie en Rose
WEVA ItAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Matteo&Mirko

La Vie en Rose

Βιντεογράφος Matteo Santoro

Ρώμη, Ιταλία
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 7
Sergey Andreev — 3
Dreamwood Cinematography — 1
Maru Films — 8
PK video Films — 7
Gione da Silva — 7
Sharrone Calafiore — 5
∑ 48