Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
Ειδικότητες γάμου
5/12
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - HAPPINESS
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - SDE // DONATO ♥︎ MELISSA // 21.09.2018
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Eremo della Maddalena, Monterosso Italy
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - When a Moment is Already a Film
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Cristina e Paolo // siamo le tessere che completano il puzzle della nostra vita
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Destination Wedding | Harriet & Rob
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Stefano e Alessia // Same Day Edit
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - SDE // Cinzia e Lorenzo
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Mario e Valentina - SDE
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Jakob & Michela SAME DAY EDIT
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - “Da oggi sarà sempre cosi”

Cristina e Paolo // siamo le tessere che completano il puzzle della nostra vita

Βιντεογράφος Daniele Melara

Ρέτζιο Καλάμπρια, Ιταλία
Artur Prihodkin — 9
Alexander Schneider — 7
Daniele Donati — 7
Riccardo Fasoli — 7
Rustam Kurbanov — 6
Alessio Martinelli — 3
Daniel Carvajal — 6
Lenny Pellico — 5
∑ 50