Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
Τύποι γάμου
3/13
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Together through Life
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Sarah & Feliphe - Closer
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Venice Mistiness
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - WALKING AWAY
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Annalisa & Luigi
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Alessia e Roberto // Lago Maggiore
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Fausto + Mariarosaria ♥︎
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - "I found you"
WEVA ItAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - “Quel giorno”

Venice Mistiness

Βιντεογράφος Skyline Films

Μπρέσκια, Ιταλία
Artur Prihodkin — 7
Daniele Donati — 9
Riccardo Fasoli — 6
Alessandro Bordoni — 6
Alessio Martinelli — 8
Daniel Carvajal — 7
Alex Douglas — 8
Lenny Pellico — 7
∑ 58