Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
1/15
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Good Times for Dreamers
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Sarah & Feliphe - Closer
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Elopement in Santorini
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Gheny & Federica // Wedding in Apulia
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Dopoguerra
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - T I M E L E S S // Antonio and Giulia TEASER
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - ★★ Liam And Kara★★ Love In Apulia

Good Times for Dreamers

Βιντεογράφος Valerio D’Andrassi

Ρώμη, Ιταλία
Alexander Schneider — 9
Fabio Stanzione — 9
Daniele Donati — 6
Riccardo Fasoli — 7
Sandra Skroblies — 10
Alessio Martinelli — 9
Daniel Carvajal — 8
Lenny Pellico — 8
∑ 66