Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
1/8
WEVA ItAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save the Date \ Daniele e Elvira
WEVA ItAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - WALK TO VENICE // SAVE THE DATE // 22 09 2018
WEVA ItAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - "Breathing love"
WEVA ItAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save the date
WEVA ItAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - I will be with you forever
WEVA ItAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Chiara / Emanuele ... from Rome to Marche
WEVA ItAward 2018 - Σημείωσε την Ημερομηνία - Save the Date

Save the Date \ Daniele e Elvira

Βιντεογράφος Daniele Melara

Ρέτζιο Καλάμπρια, Ιταλία
Artur Prihodkin — 10
Fabio Stanzione — 9
Daniele Donati — 8
Riccardo Fasoli — 8
Rustam Kurbanov — 7
Alessio Martinelli — 8
Daniel Carvajal — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 64