Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
6/12
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Agata & Damian in Iceland
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Fulfilled Dreams | K&N
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Justi & Lolek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Emila & Konrad - Summer of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Wedding under sky... October night.
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Super8 film in Marry Me Studio short
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Marta & Michał - Wedding Highlights | KM Studio
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Sandra & Marcin
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - MAŁGORZATA | RONALD
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Paulina i Radosław [wedding short movie]
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - K + K Wedding teaser

Wedding under sky... October night.

Βιντεογράφος PEPA Studio

Ζιελόνα Γκόρα, Πολωνία