Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
1/12
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Agata & Damian in Iceland
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Fulfilled Dreams | K&N
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Justi & Lolek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Emila & Konrad - Summer of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Wedding under sky... October night.
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Super8 film in Marry Me Studio short

Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love

Βιντεογράφος Low Light Productions

Γκντανσκ, Πολωνία
Dmitry Sedov — 10
Reticências Produções — 8
La fabriqueta films — 9
Welcome Films — 7
Elton Sabatino — 5
Diego Ortuso — 5
George Zorbas — 7
Gione da Silva — 10
∑ 61