Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
4/12
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Agata & Damian in Iceland
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Fulfilled Dreams | K&N
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Justi & Lolek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Emila & Konrad - Summer of Love
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Wedding under sky... October night.
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Super8 film in Marry Me Studio short
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Marta & Michał - Wedding Highlights | KM Studio
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Sandra & Marcin
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - MAŁGORZATA | RONALD

Justi & Lolek

Βιντεογράφος PK video Films

Κρακοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 9
Reticências Produções — 6
La fabriqueta films — 7
Welcome Films — 7
Elton Sabatino — 6
Diego Ortuso — 4
George Zorbas — 5
Gione da Silva — 5
∑ 49