Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
2/36
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - MAX PLUS LENA \ SHORT MOVIE
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - rEVOLution
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - FOR ONLY YOU
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Crimea seclusion
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Beauty
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - In a Search of Sunset
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - | a lot light love | Gorn Films |
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - TO FIND EACH OTHER

rEVOLution

Βιντεογράφος Олег Леднев

Μόσχα, Ρωσία
Slava Aramov — 9
Riccardo Fasoli — 9
Ilya Novikov — 8
Dmitry Pavlov — 7
Dima Raduga — 5
Mayeul Kawai-Thevenin — 4
Vika Paramonova — 8
Lenny Pellico — 7
∑ 57