Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
3/27
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - ALEXSVETA | история знакомства
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - TIME
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - one city - one love
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - R & D
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Lovestory | Igor & Lena
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Alex & Kate
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - into the jungle
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - OTKROVENNO

one city - one love

Βιντεογράφος Oleg Lednev

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 8
Riccardo Fasoli — 7
Roman Khlyustov — 8
Welcome Films — 5
Leonid Smith — 9
Mayeul Kawai-Thevenin — 7
Vika Paramonova — 5
Lenny Pellico — 9
∑ 58