Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
Τύποι γάμου
5/19
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - R&A // Norway // Wedding Teaser
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Roman & Liza
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Crimea
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Why do you look at me?
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D.A.N.E.
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - A & N ///LIGHT/HAMBURG///GERMANY//
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D // S
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Mirroя
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Wedding walk reel
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Михаил и Екатерина

Why do you look at me?

Βιντεογράφος Oleg Lednev

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 5
Alexander Shnaider — 9
EMOTiONS PRO — 5
Riccardo Fasoli — 7
Leonid Smith — 7
Mayeul Kawai-Thevenin — 6
Vika Paramonova — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 53