Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
Τύποι γάμου
1/19
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - R&A // Norway // Wedding Teaser
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Roman & Liza
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Crimea
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Why do you look at me?
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D.A.N.E.
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - A & N ///LIGHT/HAMBURG///GERMANY//

ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ

Βιντεογράφος svadbography .ru

Κρασνοντάρ, Ρωσία
Dmitry Sedov — 8
Alexander Shnaider — 7
EMOTiONS PRO — 10
Riccardo Fasoli — 8
Leonid Smith — 9
Mayeul Kawai-Thevenin — 6
Vika Paramonova — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 62