Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
4/29
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - ЮЛЯ ДАНЯ СВАДЬБА ЧЕРНОГОРИЯ
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - In a Search of Sunset
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Wedding moments
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - PAVEL & NELLIE
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - | Showreel 2018 | Gorn Films
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Emotional showreel
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - SHOWREEL
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Саша и Рената
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - K+D
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Wedding Dress of Nesty Odina

PAVEL & NELLIE

Βιντεογράφος Andrey Samsonov

Σότσι, Ρωσία
Alexander Shnaider — 6
Slava Aramov — 6
Riccardo Fasoli — 7
Ilya Novikov — 9
Dmitry Pavlov — 5
Dima Raduga — 1
Mayeul Kawai-Thevenin — 5
Lenny Pellico — 6
∑ 45