Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2017
Ειδικότητες γάμου
4/10
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - George & Irina
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - O&V | Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - S + O
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Alina & Oleh
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Colorist
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Wedding N&Y
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Olena & Julien | Wedding |
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Wedding in Georgia | Oleksandr and Vita
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Саша и Таня

S + O

Βιντεογράφος Vovka Kozubskyy

Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 8
Dreamwood Cinematography — 6
Carlos van Oostrum — 6
Maru Films — 2
George Zorbas — 2
PK video Films — 6
Gione da Silva — 4
∑ 31