Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
3/17
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Dmitriy and Alexandra
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - #уюрыестьмаша
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Dmitrii & Elena
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sergei&Daria / Santorini, Greece
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Olena & Julien | Wedding |
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Paul & Christina
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Vova & Vika
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Videographer
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Ivanna and Conor - Poland

Dmitrii & Elena

Βιντεογράφος John Gostyuk

Τσερνιβτσί, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 7
Dreamwood Cinematography — 9
Carlos van Oostrum — 5
Maru Films — 1
George Zorbas — 5
PK video Films — 8
Gione da Silva — 6
∑ 50