Βιντεογράφος Trocin Florin|Lulu Film (Μποτοσάνι, Ρουμανία)
Βιντεογράφος Patrick M. (Μπράγκα, Πορτογαλία)
Βιντεογράφος Konstantin Kamenetsky (Μόσχα, Ρωσία)
Βιντεογράφος Влад Богданов VIN production (Τσερνιβτσί, Ουκρανία)
Βιντεογράφος Atis Rotar (Τσερνιβτσί, Ουκρανία)