Βιντεογράφος Bogdan Damian (Μπακάου, Ρουμανία)
Βιντεογράφος Ilya Shvyrev (Βορονέζ, Ρωσία)
Βιντεογράφος Konstantin Kamenetsky (Μόσχα, Ρωσία)
Βιντεογράφος Alex Olteanu (Μπακάου, Ρουμανία)