Βιντεογράφος Adrian Mascato (Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες)