Profesjonalna Nagroda Coroczna
WEVA Award 2018
Dla nowych użytkowników.
2/91
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - REEL WEDDINGS 2018
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - INTO YOUR EYES
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - ДАНЯ ЮЛЯ СВАДЬБА ЧЕРНОГОРИЯ
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - In a Search of Sunset
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - We Walk in Beauty
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - Rock’n’roll in Íceland
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - Good Times for Dreamers
WEVA Award 2018 - Najlepszy Pierwszoroczniak - Ваня Маша

INTO YOUR EYES

Filmowiec Meryll de Gordon

Paryż, Francja
Dmitry Sedov — 10
Lukasz Kujawski — 9
Riccardo Fasoli — 9
Sergei Checha — 9
Evgeniy Romanov — 9
Lenny Pellico — 7
∑ 53