Filmowiec Viktor Symchych (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
Filmowiec Marina Borodkina (Niżny Nowgoród, Rosja)
Filmowiec Yuriy Ratkiin (Rostów nad Donem, Rosja)
Filmowiec David Cano (Sewilla, Hiszpania)
Filmowiec Kofe Production (Taszkient, Uzbekistan)