Filmowiec Tomasz Kurzydlak (Bełchatów, Polska)
Filmowiec David Silman (Czeboksary, Rosja)
Filmowiec Feruzbek Saburov (Taszkient, Uzbekistan)
Filmowiec David Cano (Sewilla, Hiszpania)