Filmowiec Roșu Florin (Bukareszt, Rumunia)
Filmowiec AM Studio (Wroclaw, Polska)
Filmowiec V-CITY STUDIO (Mińsk, Białoruś)