Videograf baba 3D studio (Skopje, Macedonia (FYROM - Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei))
Videograf Bojan Mitkovski (Bitola, Macedonia (FYROM - Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei))