Ram
Videograf Evgeniy Galtsev (Kolomna, Rusia)
Videograf Vovka Kozubskyy (Ivano-Frankivsk, Ucraina)
Videograf Alexander Ermishin (Veliki Novgorod, Rusia)