Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Các thể loại đám cưới
2/95
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - The Night Before
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - 「 Now or Never 」 · London Prewedding
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - Lucka + David INTRO
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - Michael & Julia / Love Story
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - Love Story
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - Dima&Vasilina Love Story
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - Agata & Damian in Iceland
WEVA Award 2017 - Hôn ước hay nhất - “From New York With Love” // Love session

「 Now or Never 」 · London Prewedding

Videographer Essie Chang

Quảng Châu, Trung Quốc
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 9
Reticencias Production — 9
SOUL VIDEO — 9
Maru Films — 5
George Zorbas — 10
Gione da Silva — 6
Moc Nguyen — 8
∑ 66