Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Chuyên ngành đám cưới
1/54
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - ShowReel 2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Promo for WEVA
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Dji phantom 4 pro , Glidecam, Proaim crane.
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - attraction
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - AERIAL
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - aero reel 2017

ShowReel 2017

Videographer Сергей Андреев

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 10
Reticencias Production — 10
Welcome Films — 9
Maru Films — 5
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 9
Moc Nguyen — 7
∑ 62