Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Chuyên ngành đám cưới
3/58
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - Yenni & Isaac (Teaser SDE)
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - Александр и Елена.SDE
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - RUN RUN
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - Mikhail & Darya || SDE
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - Sergey and Yulia the SDE
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - Alexey & Evgenia / Wedding
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - BEA & OSCAR // Same Day Edit
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - The Wedd. Vânia & Tiago
WEVA Award 2017 - SDE Editor hay nhất - Andrei + Alina | Wedding Day

RUN RUN

Videographer Sergei Checha

Min-xcơ, Bê-la-rút
Dmitry Sedov — 7
Artem Korchagin — 9
Welcome Films — 5
Dreamwood Cinematography — 7
Maru Films — 6
George Zorbas — 7
Gione da Silva — 6
Moc Nguyen — 6
∑ 53