Giải thưởng năm
WEVAAward2017
Chuyên ngành đám cưới
8/58
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Sound demo
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Singapore + Indonesia teaser
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Venice Mistiness
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - No matter what happens
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - CRAZY HEARTS // NORWAY // WEDDING FILM
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - The Night Before
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Nara & Luciano - Macapá Brasil
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - I carry your heart
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Wedding showreel 2016 by Portrait Video Studio
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Chiara e Alessandro Villa dei Quintili Roma
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - DUBAI :: Izabella.Laurent :: Coming Soon
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Kristoffer & Valeriia
WEVA Award 2017 - Sound Producer hay nhất - Маша и Влад

Nara & Luciano - Macapá Brasil

Videographer Dvm Films

Fortaleza, Bra-xin