Giải thưởng năm

WEVAAward2017

Đề cử chính

Video Editor hay nhất

126 participants
Description: Chuyên gia với thái độ sáng tạo và giải pháp thú vị nhất trong phần thiết kế video cho đám cưới, người biên soạn hay nhất với video sử dụng hình ảnh và hiệu ứng trên máy tính..
Evaluated: Phần hay nhất của video từ một đám cưới.
Duration: maximum 4 minutes.

Ban giám khảo

George Zorbas
Trưởng ban giám khảo
George Zorbas
weva.pro/vi/videographer/georgezorbas
A-ten, Hy Lạp
I am a filmmaker that loves to travel all over the world and tell stories with unique perspective.
Maru Films
Trưởng ban giám khảo
Maru Films
weva.pro/vi/videographer/marufilms
Am-xtéc-đam, Hà Lan
The Best Videographer 2016 / Destination wedding videographers based in Amsterdam.
Artem Korchagin
Trưởng ban giám khảo
Artem Korchagin
weva.pro/vi/videographer/artemkorchagin
Nizhny Novgorod, Nga
One of the most eminent Russian videographers, who repeatedly won in local and international competitions.
Alexandr Zamuruew
Alexandr Zamuruew
weva.pro/vi/videographer/zamuruew
Mát-xcơ-va, Nga
Wedding shooting all over the world. Spend winter time shooting in Bali.
Dmitry Sedov
Dmitry Sedov
weva.pro/vi/videographer/sedov
Mát-xcơ-va, Nga
Founder of the biggest videographers association in Russia, producer, videographer with 20 years of experience.
Dreamwood Cinematography
Dreamwood Cinematography
weva.pro/vi/videographer/dreamwood
Min-xcơ, Bê-la-rút
Creative tandem of a young couple, Mikhail Nilov and Ludmila Nilova. We travel a lot and do a lot of shooting.
Moc Nguyen
Moc Nguyen
weva.pro/vi/videographer/mocnguyen
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Destination Wedding Filmmaker based in Vietnam. Canon Vietnam’s Ambassador
Elton Sabatino
Elton Sabatino
weva.pro/vi/videographer/elton_sabatino
Sao Paolo, Bra-xin
Wedding videos with their essence. Top 15 Brasil Inspiration videographers.

Video

WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - Merve & Nils Elopement in Scotland
Videographer Riccardo Fasoli (Đức, Düsseldorf)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - Korinne + Scott // Tuscany, Italy
Videographer Daniel A (Vương Quốc Anh, Darlington)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - Nora + Aron (New York)
Videographer Al Agua Cinema (Hoa Kỳ, Miami)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - VIRGINIA & ALEJANDRO / INTRO
Videographer Rod&Cone R&C (Tây Ban Nha, Ma-đrít)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - Clockwork Vinyl
Videographer Tomás Cristóbal (Tây Ban Nha, Calahorra)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - L I S A & G R E G O R [english subtitle]
Videographer Sascha Reich (Đức, Stuttgart)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - Billy & Klairi
Videographer Cinematography Wedding - dimH (Hy Lạp, A-ten)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - EUSEBIU & ANA
Videographer Marian Croitoru (Môn-đô-va, Ki-si-nhốp)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - Aleksander&Evgenia
Videographer Portrait Video Studio (U-crai-na, Ki-ép)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - W|W Natalia&Carlos. Teaser
Videographer Wed in White (Tây Ban Nha, Zaragoza)
WEVA Award 2017 - Video Editor hay nhất - EMOTIONAL SF WEDDING FILM
Videographer Logic FreeMind (Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na, Bihać)