Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Các thể loại đám cưới
56/156
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - H A N G & B E N J A M I N [english subtitle]
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Roman and Anastasia
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Marian and Lavinia | Wedding day
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Falling in Love
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - July & Maira
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Teodora & Mihai {Wedding day}
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Evelien & Anthony // Bruges, Belgium
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Sasha & Sveta wedding highlights
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Perfect Day | Trailer Carol e Daniel
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Viktor&Katerina wedding clip
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - 32 AÑOS, 3 MESES, 12 DIAS Y 20 HORAS
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - EVGENIY & DARYA
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - khlyustov

Evelien & Anthony // Bruges, Belgium

Videographer Carlos van Oostrum

Rotterdam, Hà Lan