Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Các thể loại đám cưới
35/156
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Anton & Olga
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Denis + Alevtina
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Ivy & Florian // wedding in Stevns Klint, Denmark
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - THAT SOMEONE
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Ivan & Nataly / Wedding
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - MARTA & JORGE - Bodafest
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Teresa e Andrea - Wedding in Torre del Greco - short cut
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Jan & Dan (Wedding Trailer)
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Paula + Antonio (Canaima, Venezuela)
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Wedding in Tuscany
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Sothida and Antoine
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - In my dream height
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Breath Me

Teresa e Andrea - Wedding in Torre del Greco - short cut

Videographer Luno films

Milan, Ý