Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Các thể loại đám cưới
61/156
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Teodora & Mihai {Wedding day}
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Evelien & Anthony // Bruges, Belgium
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Sasha & Sveta wedding highlights
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Perfect Day | Trailer Carol e Daniel
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Viktor&Katerina wedding clip
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - 32 AÑOS, 3 MESES, 12 DIAS Y 20 HORAS
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - EVGENIY & DARYA
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - khlyustov
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Ela & Adi
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Adriana & Bruno - Italy
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Kate + Roman | short film
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Zina & Liviu - wedding day
WEVA Award 2017 - Đám cưới nổi bật nhất - Andrew and Alona

EVGENIY & DARYA

Videographer Marian Croitoru

Ki-si-nhốp, Môn-đô-va